Up

ข้อมูลอาคารและสิ่งปลูกสร้าง

ทร.03 แบบสำรวจรายการที่ดิน วอศ.นว.
อาคารอำนวยการ
อาคาร 2
อาคาร 3
อาคาร 4
อาคาร 5
อาคาร 6
อาคาร 7
อาคาร 8
อาคาร 9
หอประชุม
โรงยิม
ศูนย์วิทยบริการ
ศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพ
บ้านพักผู้อำนวยการ
บ้านพัก 01
บ้านพัก 02
บ้านพัก 03
บ้านพักแฝด 01
บ้านพักแฝด 02
 
 
Powered by Phoca Download